TKP HEADLINE

ป่าชุมชนโคกป่าซี

 “ป่าซี” มาจากพื้นที่ที่มีไม้ซีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เดิมเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติดงด่านแย้ มีพื้นที่ห่างจาก ชุมชนประมาณ 400 เมตร ทางทิศเหนือและทิศตะวันออ กติดกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน      ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับที่ทำการเกษตร

บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทที่มีอายุย้อนหลังไปถึง 200 ปี บรรพบุรุษอพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ชาวผู้ไทในตำบลหนองห้างมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ ชาววัง เป็นผู้ไทที่มาจากเมืองวังในประเทศลาว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวิลาสบุรี)

ชาวกะป๋อง เป็นผู้ไทจากเมืองไส และ ชาวกระแตบ (ที่ชุมชนเองยังไม่แน่ชัดว่ามาจากเมืองใด)ชุมชนบ้านหนองห้างตั้งอยู่ใกล้ภูสีฐาน ซึ่งเป็นเขาลูกหนึ่งในเทือกเขาภูพาน อ่านต่อที่นี่

วัดโพธิ์ชัยบ้านหนองห้าง

 วัดโพธิ์ชัยตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๔  ชาวบ้านเรียกว่า  วัดโพธิ์ชัยบ้านหนองห้าง  เพราะบริเวณที่สร้างวัดมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง  แต่เดิมเรียก “โพธิ์ไทร”  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗ เขตวิสุงคามสี กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ โรงเรียนพระปริยัตธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ อ่านต่อที่นี่

การสานกระติบข้าว

 


กระติบข้าวของชาวอีสานเป็นภาชนะเก็บอาหารที่ทางคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญา เก็บความร้อนได้ดี ในขณะที่ยอมให้ไอน้ำระเหยออกไปได้ ทำให้ข้าวเหนียวที่บรรจุภายในกระติบไม่แฉะด้วยไอน้ำ ต่างจากกระติกน้ำแข็ง ที่พ่อค้าแม่ค้าข้าวเหนียวส้มตำบางร้านนำมาใช้บรรจุข้าวเหนียวเพื่อรอขายซึ่งจำเป็นต้องใช้ผ้าขาวรองอีกทีก่อนบรรจุข้าวเหนียว แต่เม็ดข้าวที่อยู่รอบขอบกระติกก็ยังแฉะอยู่ดี เคล็ดลับของการสารกระติบข้าวอยู่ที่การสานภาชนะเป็นสองชั้น ชั้นในสุดจะสานด้วยตอกไม้ให้มีความห่างเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำระเหยออกจากข้าวไปสู่ช่องว่างภายในก่องหรือกระติบข้าวได้ ชั้นนอกสุดจะสานด้วยตอกที่มีความชิดแน่นกว่าเพื่อเก็บความร้อนเอาไว้ ไอน้ำที่มีความร้อนอยู่ภายในช่องว่างนี้จะช่วยทำให้ข้าวเหนียวที่อยู่ภายในกระติบยังคงความร้อนได้อีกนาน โดยเมล็ดข้าวจะไม่มีไอน้ำเกาะ

น้ำตกผานางคอย

 


น้ำตกผานางคอย เป็นน้ำตกที่อยู่เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงหมู  มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน มีค้นพบเมื่อปลายปี พ.ศ. 2535 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่บนภูเขา มีทั้งหมด 5 ชั้น (ปัจจุบันสามารถขับรถขึ้นไปชั้นที่ 3-5 ได้โดยตรง ตามถนนคอนกรีต ที่ชาวบ้านใช้เป็นทางสัญจร ข้ามไปยังหมู่บ้านน้ำพุ ในเขตตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร )​

นอกจากนั้นบนยอดผายังเป็นที่ตั้งของ "วัดผาเจริญธรรม" ทางขึ้นเป็นบันไดสองร้อยกว่าขั้น โดยในระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของธรรมชาติที่เป็นป่าเขียวขจี อ่านต่อที่นี่

บ้านสวนปลายฟ้าภูตะวัน

 


       จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่ทั่วโลกกำลังคิดค้นยารักษาและผลิตวัคซีนต้านไวรัสอยู่นั้น การใช้สมุนไพรไทยเพื่อต้านไวรัส พบว่ามีอัตราการยับยั้งความรุนแรงของโรคได้  ทำให้ทุกคนต่างหันมาศึกษาและให้ความสำคัญกับการบริโภคสมุนไพรมากขึ้น

      บ้านสวนปลายฟ้าภูตะวัน คือ แหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพร ตั้งอยู่ บ้านหว้านพัฒนา หมู่ที่ 7  ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

       คุณรุ่งทิวา  ปุณะตุง  เจ้าของบ้านสวนปลายฟ้าภูตะวัน  ได้บอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาในการมาผลิตและแปรรูปสมุนไพร ว่า เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ สิบปีที่แล้ว จากความชอบส่วนตัวในเรื่องสมุนไพร อ่านต่อที่นี่

การทำข้าวฮางกล้อง

 


ข้าวฮาง เป็นข้าวสารแปรรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธี ซึงเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนายอ ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีการนำเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ำไว้ เพื่อกระตุ้นให้สารอาหารต่างๆ จากเปลือกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวแล้วจึงนำมานึ่งเพื่อจัดเก็บสารอาหารให้คงไว้แล้วนำข้าวเปลือกไปตากให้แห้ง และนำไปสีโดยเครื่องสีข้าวกะเทาะเปลือกทั้งนี้การนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำเพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกของข้าว จะทำให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมา คือ สาร GABA (กาบาร์) ที่มีส่วนในเรื่องความจำ และเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ข้าวฮางงอก เป็น ข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือกจะมีสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์และกลิ่นหอมจากเปลือก

ศูนย์เรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโนนนาจาน

 


คนในชุมชนโนนนาจาน นั้นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และแหล่งเรียนรู้ที่ กศน.ตำบลโนนนาจานเข้าไปใช้บริการบ่อยและเป็นประจำคือ แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานพัฒนา  ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คีอ นายสุรศักดิ์  สีลา เป็นผู้ที่ซึ่งถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวตำบลโนนนาจาน อ่านต่อที่นี่

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand